Mã sp:
Size: 1 oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 055
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 049
Size: 2oz / 59ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 900,000 đ
Mã sp: 048
Size: 1.3oz / 40ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 044
Size: 16.9oz / 500ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,270,000 đ