MỚI và HOT!!!
Mã sp:
Size: 25ml (Buffer Cream đi kèm 15ml)
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,850,000 đ
Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 550,000 đ
Mã sp:
Size: 4ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 400,000 đ
Sản phẩm khác...


Bộ quà tặng (Gift Set)
Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 550,000 đ
Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 650,000 đ
Mã sp:
Size: set
Nhập từ: U.S
Giá bán: 450,000 đ
Sản phẩm khác...


Tẩy trang
Mã sp: 001
Size: 5.1 oz / 150ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 870,000 đ
Sản phẩm khác...


Sữa rửa mặt
Mã sp:
Size: 1.7 oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 275,000 đ
Mã sp: 045
Size: 8.4 oz / 250ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 870,000 đ
Mã sp: 044
Size: 16.9oz / 500ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,270,000 đ
Sản phẩm khác...


Dung dịch tạo ẩm (Toner)
Mã sp:
Size: 1 oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 235,000 đ
Mã sp:
Size: 1oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 275,000 đ
Mã sp: 032
Size: 5.1oz / 150ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 950,000 đ
Sản phẩm khác...


Tẩy da chết
Mã sp:
Size: 2 oz / 57 g
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,350,000 đ
Mã sp: 033
Size: 2.5oz / 75ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,100,000 đ
Mã sp: 012
Size: 35 túi
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,300,000 đ
Sản phẩm khác...


Dưỡng ẩm
Mã sp: 041
Size: 5 tuýp
Nhập từ: U.S
Giá bán: 3,670,000 đ
Mã sp: 059
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,600,000 đ
Mã sp: 058
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,300,000 đ
Sản phẩm khác...


Mặt nạ
Mã sp:
Size: 22ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 330,000 đ
Mã sp:
Size: 75ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,050,000 đ
Mã sp: 053
Size: 2.5oz / 75ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Sản phẩm khác...


Tăng cường tập trung
Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 550,000 đ
Mã sp: 023
Size: 1oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 022
Size: 1oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,150,000 đ
Sản phẩm khác...


Chăm sóc hàng ngày
Mã sp: 043
Size: 2.5oz / 75ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 650,000 đ
Sản phẩm khác...


Điều trị vùng mắt
Mã sp:
Size: 25ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,350,000 đ
Mã sp:
Size: 0.5 oz / 15ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,100,000 đ
Mã sp: 042
Size: 15ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,470,000 đ
Sản phẩm khác...


Lão hóa Age Smart
Mã sp:
Size: 25ml (Buffer Cream đi kèm 15ml)
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,850,000 đ
Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 550,000 đ
Mã sp:
Size: 4ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 400,000 đ
Sản phẩm khác...


Da dầu, mụn Medibac
Mã sp:
Size: 1 oz / 30ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: CD0130
Size:
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,050,000 đ
Mã sp: 080
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Sản phẩm khác...


Sáng da, trị nám
Mã sp: 115
Size: set
Nhập từ: U.S
Giá bán: 970,000 đ
Mã sp: 059
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,600,000 đ
Mã sp: 058
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,300,000 đ
Sản phẩm khác...


Da nhạy cảm
Mã sp:
Size: 0.5 oz / 15ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,100,000 đ
Mã sp: 116
Size:
Nhập từ: U.S
Giá bán: 950,000 đ
Mã sp: 081
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Sản phẩm khác...


Chống nắng
Mã sp: 084
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 081
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Mã sp: 080
Size: 1.7oz / 50ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,000,000 đ
Sản phẩm khác...


Liệu pháp cơ thể
Mã sp: 096
Size: 16oz / 473ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,180,000 đ
Mã sp: 094
Size: 10oz / 284g
Nhập từ: U.S
Giá bán: 750,000 đ
Mã sp: 092
Size: 16oz / 473ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,150,000 đ
Sản phẩm khác...


Bộ kit chăm sóc da
Mã sp: 116
Size:
Nhập từ: U.S
Giá bán: 950,000 đ
Mã sp: CD0130
Size:
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,050,000 đ
Mã sp: CD0107
Size:
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,170,000 đ
Sản phẩm khác...


Trang điểm
Mã sp:
Size: 0.75oz / 22 ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,050,000 đ
Mã sp:
Size: 22 ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 1,050,000 đ
Sản phẩm khác...


Hàng chuyên nghiệp
Mã sp:
Size: 40 oz / 1.1 kg
Nhập từ: U.S
Mã sp:
Size: 32 oz / 946 ml
Nhập từ: U.S
Mã sp:
Size: 32 oz / 946 ml
Nhập từ: U.S
Sản phẩm khác...


Dermalogica Mini
Mã sp:
Size: Mini
Nhập từ: U.S
Giá bán: 550,000 đ
Mã sp:
Size: 4ml
Nhập từ: U.S
Giá bán: 400,000 đ
Mã sp:
Size: set
Nhập từ: U.S
Giá bán: 450,000 đ
Sản phẩm khác...